Už se vám, nebo vašim známým stalo, že jste bourali, že vás zastavila policie (doma i v zahraničí), nebo jste chtěli s nějakým odboníkem zkontrolovat kupní smlouvu či pracovní smlouvu atp.?

Tato část finančních fint vás navede k myšlence za pár kaček paušálu si platit právníka, který vám bude k dispozici 365 dnů v roce, 24 hodin denně. Bez dalších nákladů!

Takový právník vám zajistí například:

 • Kontrolu smluv - kupních, pracovně-právních, darovacích apod.
   
 • Znalecké posudky. Pojišťovna uhradí náklady spojené s jejich zpracováním.
   
 • Zastupování před úřady, příslušnými státními orgány, soudy.
   
 • Zastupování ve sporu, týkající se uznání reklamace.
   
 • Bude-li to nutné a advokát podá žalobu, pojišťovna uhradí odměnu advokáta i případné náklady právního zastoupení protistrany.


Pojištění právní ochrany navíc platí nejen v ČR, ale i v zahraničí. Pojišťovna má k dispozici na telefonu nonstop službu a v případě potřeby zajistí např. zastupování řidiče advokátem v zemi, kde došlo k pojistné události. Tento advokát je znalý jednak tamního jazyka, ale i zákonů dané země.