Druhů a kombinací životních pojištění je opravdu hodně. Jaké pojištění tedy zvolit?

Úraz nebo nemoc?

Pojistka má krýt především ta rizika, jejich pravděpodobnost je nejvyšší.

Využívejte informací statistiky. Prý to nuda je – má však cenné údaje... Proto si nechte od vašeho poradce ukázat statistiky četnosti rizik, abyste viděli, která nebezpečí na vás číhají nejvíce. Abyste neměli „pojistku pro pojistku“.

 

Podle ČSÚ jsou úrazy méně časté než výskyt onemocnění.

To by tedy mohlo být jistým vodítkem.

Až když pojištěný „neví, co s penězi“, je pak možné pojistit i rizika méně četná.

Co si ujasnit, než si začnete pojištění sjednávat?

1) Zda si dané riziko pojistit či nikoli.
2) Pro koho z rodiny ano, pro koho třeba naopak ne.
3) Na jakou pojistnou částku.
4) Zda konstantní pojistnou částku, nebo klesající.

Následující statistiky ukazují výskyt největších rizik. Finančně ušetřit lze tedy vykrytím právě těchto rizik.

zdroj: ČSÚ

Přehled o počtu vyplácených invalidních důchodů

Existují 3 stupně invalidity dle několik skupin:

sk. 1: Některé infekční a parazitární nemoci
sk. 2: Novotvary
sk. 3: Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity
sk. 4: Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek
sk. 5: Duševní poruchy a poruchy chování
sk. 6: Nemoci nervové soustavy
sk. 7: Nemoci oka a očních adnex
sk. 8: Nemoci  ucha  a  bradavkového  výběžku
sk. 9: Nemoci oběhové soustavy
sk. 10: Nemoci dýchací soustavy
sk. 11: Nemoci trávicí soustavy
sk. 12: Nemoci kůže a podkožního vaziva
sk. 13: Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
sk. 14: Nemoci močové a pohlavní soustavy
sk. 15: Těhotenství, porod a šestinedělí
sk. 16: Některé stavy vzniklé v perinatálním období
sk. 17: Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality
sk. 18: Příznaky, klinické a laboratorní nálezy jinde nezařazené
sk. 19: Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

Podle ČSSZ je počet invalidních osob tento:

Kromě výše uvedených statistik existují ještě jiné údaje, které můžete s úspěchem využít. Jsou to rizika podle místa pobytu, nebo dle znamení zvěrokruhu.

Nezapomeňte kromě veřejných informací zahrnout do vaší volby pojištění i rodinnou anamnézu!