Jste v pracovní neschopnosti? Kvůli úrazu, nebo kvůli onemocnění? Protože v tom je rozdíl! Zjistěte, jaké jsou vaše šance na výplatu peněz z pojištění pracovní neschopnosti...

Denní odškodné

Jestliže si člověk pojišťuje pracovní neschopnost, v první řadě ho zajímá výše denního odškodného. Nicméně je potřeba se na pojištění podívat i z hlediska toho, co vlastně pod pojmem denní odškodné pojišťovna nabízí. Ne všechny pojišťovny totiž pod tímto názvem nabízí to samé.

Každá pojišťovna nabízí:

 • jinou maximální možnou délku pojistného plnění
   
 • jiná rizika, pro která jste pojištěni (na plnění za ten konkrétní úraz máte u jedné pojišťovny nárok, ale u druhé ne)
   
 • jinou cenu pojistného

Škodové a obnosové pojištění

Sjednáváte si u pojišťovny škodové, nebo obnosové pojištění? Rozdíl je zásadní.

Škodové pojištění

V případě pracovního úrazu, kdy vám ze zákona musí škodu uhradit zaměstnavatel, vám nebude vyplaceno pojistné plnění.

Obnosové pojištění

Pojišťovna vám vyplatí pojistné plnění bez ohledu na to, jestli důvodem pracovní neschopnosti bylo onemocnění, nebo pracovní úraz.

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění vás sice neochrání před nechtěným úrazem, ale dokáže alespoň zmírnit finanční ztrátu, která by mohla ohrozit váš rodinný rozpočet. Může se však stát, že úrazové pojištění, které si platíte, v konečném důsledku nebude plnit svůj účel! Dbejte proto na důkladný výběr pojišťovny.

Pozor: O rychlosti vyplacení pojistného plnění z úrazového pojištění rozhodujete již při výběru pojišťovny.


Jsou pojišťovny, které s likvidací pojistné události začnou ihned po vašem úrazu. Vyplacení pojistného plnění nabízí již po několika dnech. Některým z nich navíc k nahlášení pojistné události stačí pouze lékařská zpráva z vašeho poúrazového ošetření.

Než podepíšete pojistnou smlouvu o úrazovém pojištění, informujte se také:

 • Jakou částku by pojišťovna vyplatila při jakých úrazech?
   
 • Za jakých podmínek máte nárok na výplatu pojistného plnění? Mnohdy totiž nezáleží na výši sjednané pojistné částky, ale na stupni a vážnosti daného úrazu (pojišťovna vyplácí určité procento, nebo násobek sjednané částky. Většina pojišťoven se řídí podle svých vlastních oceňovacích tabulek.)
   
 • Existují výluky v případě některých úrazů?